Competition

 

JBDF's Big Events in 2003

 


ALL JAPAN SELECTIVE DANCING CHAMPIONSHIPS 2003 - PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST 1ST
2ND
Shintaro YANAGIBASHI & Kumiko ASAMI
2ND
Atsuki OMURA & Megumi WADA
3RD
Susumu & Mariko ONDA
3RD
Kiyoshi NINOMIYA & Fumie TAIRA
4TH
Seiji TANIDO & Emi HAYANO
4TH
Toshihiko NAKAMURA & Tomoko AOYAGI
5TH
Naoki & Tomomi IEZUMI
5TH
Takuo TSUKAMOTO & Ikuko MORI
6TH
Minoru OTAKE & Kiyomi YOTSUMOTO
6TH
Koji NISHIJIMA & Asumi MUKATAKA

ALL JAPAN SEGUE CHAMPIONSHIPS 2003 - PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST 1ST
2ND
Shintaro YANAGIBASHI & Kumiko ASAMI
2ND
Kiyoshi NINOMIYA & Fumie TAIRA
3RD
Susumu & Mariko ONDA
3RD
Atsuki OMURA & Megumi WADA
4TH
Seiji TANIDO & Emi HAYANO
4TH
Takuo TSUKAMOTO & Ikuko MORI
5TH
Minoru OTAKE & Kiyomi YOTSUMOTO
5TH
Hisashi ICHIKAWA & Mariko KODAMA
6TH
Naoki & Tomomi IEZUMI
6TH
Ippei & Ikuko NAGAI
PROFESSIONAL
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST
Jonathan CROSSLEY & Len MARRINER
(England)
1ST
Michael WENTINK & Beata
(South Africa)
2ND
Giampiero GIANNICO & Yeva PAUKSENA
(USA)
2ND
Michael MALITOWSKI & Joanna LEUNIS
(Poland)
3RD
Michele BONSIGNORI & Monica BALDASSERONIi
(Italy)
3RD
Maksim CHMERKOVSKIY & Elena GRINENKO
(USA)
4TH
Koji & Kumiko HIYAMA
4TH
Akiji MINEGISHI & Kyoko MIWA
5TH
Seiji TANIDO & Emi HAYANO
5TH
Toshihiko NAKAMURA & Tomoko AOYAGI
6TH
Shintaro YANAGIBASHI & Kumiko ASAMI
6TH
Kiyoshi NINOMIYA & Fumie TAIRA
7TH
Susumu & Mariko ONDA
7TH
Atsuki OMURA & Megumi WADA

AMATEUR
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST
Sascha & Natascha KARABEY
(Germany)
1ST
Klaus KONGSDAL & Viktoria FRANOVA
(Denmark)
2ND
Frank RADICH & Susanne HOLDE
(Denmark)
2ND
Derek HOUGH & Aneta PIOTROWSKA
(Poland)
3RD
Kazuki SUGAYA & Ikuyo OZAKI
3RD
Masaki & Chiaki SEKO
4TH
Kazuaki & Yumi WATANABE
4TH
Yukinori SUGAYA & Naoko TOKIWA
5TH
Takeo & Kiriko WACHI
5TH
Yoshikazu JIMENJI & Ryoko YAMAZAKI
6TH
Fumihiko & Tomoe SAKURA
6TH
Masayuki ISHIHARA & Megumi SAITO
7TH
Naohiro OKUBO & Ryoko OKUNO
7TH
Akira & Hana KATO
PROFESSIONAL
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST 1ST
2ND
Seiji TANIDO & Emi HAYANO
2ND
Kiyoshi NINOMIYA & Fumie TAIRA
3RD
Susumu & Mariko ONDA
3RD
Toshihiko NAKAMURA & Tomoko AOYAGI
4TH
Shintaro YANAGIBASHI & Kumiko ASAMI
4TH
Atsuki OMURA & Megumi WADA
5TH
Naoki & Tomomi IEZUMI
5TH
Takuo TSUKAMOTO & Ikuko MORI
6TH
Eiji & Yukie ONO
6TH
Koji NISHIJIMA & Asumi MUKATAKA
7TH
Daisuke OKADA & Junko HISHIDA
 

AMATEUR
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST
Kazuki SUGAYA & Ikuyo OZAKI
1ST
Masaki & Chiaki SEKO
2ND
Kazuaki & Yumi WATANABE
2ND
Yoshikazu JIMENJI & Ryoko YAMAZAKI
3RD
Masayuki ISHIHARA & Ai SAITO
3RD
Yukinori SUGAYA & Naoko TOKIWA
4TH
Takeo & Kiriko WACHI
4TH
Masayuki ISHIHARA & Megumi SAITO
5TH
Fumihiko & Tomoe SAKURA
5TH
Akihiro TAKAHASHI & Ryoko KIDO
6TH
Naohiro OKUBO & Ryoko OKUNO
6TH
Kazuhiko NATSUMI & Kyoko YANAGIHORI
PROFESSIONAL AMATEUR
1ST 1ST
Kazuaki & Yuumi WATANABE
2ND
Atsuki OMURA & Megumi WADA
2ND
Kunihiko & Aiko HAYASHI
3RD
Masahiro WATANABE & Haruna TAKAYANAGI
3RD
Kazuhiko NATSUMI & Kyoko YANAGIHORI
4TH
Toshiharu NARITAKE & Sayuri NOBEMOTO
4TH
Toshio & Tamami TSUTSUMI
5TH
Hideki MASUDA & Mari MURAI
5TH
Akira & Makiko WADA
6TH
Manabu ICHIKAWA & Suzuko OSHIMA
6TH
Katsuo & Takako OTSUKA
7TH
Masahiro YONEMOCHI & Mayu SUGAWARA
7TH
Hajime & Kumiko SUGAWARA
Pagetop