Competition

 

JBDF's Big Events in 2005

 ALL JAPAN SELECTIVE DANCING CHAMPIONSHIPS 2005- PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST SEIJI TANIDO & EMI HAYANO 1ST KIYOSHI NINOMIYA & FUMIE TAIRA
2ND SHINTARO YANAGIBASHI & KUMIKO ASAMI 2ND TOSHIHIKO NAKAMURA & TOMOKO AOYAGI
3RD NAOKI & TOMOMI IEZUMI 3RD ATSUKI OMURA & MUGUMI WADA
4TH TAKESHI & KUMI SASAYA 4TH TAKUO & IKUKO TSUKAMOTO
5TH EIJI & YUKIE ONO 4TH KOJI NISHIJIMA & ASUMI MUKATAKA
6TH MINORU OTAKE & KIYOMI YOTSUMOTO 6TH HISASHI ICHIKAWA & MARIKO KODAMA

ALL JAPAN SEGUE CHAMPIONSHIPS 2005- PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST
SEIJI TANIDO & EMI HAYANO
1ST
KIYOSHI NINOMIYA & FUMIE TAIRA
2ND
SHINTARO YANAGIBASHI & KUMIKO ASAMI
2ND
TOSHIHIKO NAKAMURA & TOMOKO AOYAGI
3RD
AKIJI MINEGISHI & KYOKO MIWA
3RD
TAKUO & IKUKO TSUKAMOTO
4TH
NAOKI& TOMOMI IEZUMI
4TH
ATSUKI OMURA & MEGUMI WADA
5TH
MINORU OTAKE & KIYOMI YOTSUMOTO
5TH
KOJI NISHIJIMA & ASUMI MUKATAKA
6TH
DAISUKE OKADA & JUNKO HISHIDA
6TH
HISASHI ICHIKAWA & MARIKO KODAMA
-PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST TIMOTHY HOWSON & JOANNE BOLTON
(ENGLAND)
1ST SLAVIK KRYKLYVYY & KARINA SMIRNOFF
(USA)
2ND JONATHAN WILKINS & KATUSHA DEMIDOVA
(USA)
2ND ATSUKI OMURA & MEGUMI WADA
(JAPAN)
3RD SEIJI TANIDO & EMI HAYANO
(Japan)
3RD ANDREY BOUSHIK & VALERIYA BUSHUEVA
(RUSSIA)
4TH SHINTARO YANAGIBASHI & KUMIKO ASAMI
(JAPAN)
4TH MAX CHMERKOVSKIY & ELENA GRINENKO
(USA)
5TH RICHARD & NATALIE PERRY
(NEW ZEALAND)
5TH KOJI NISHIJIMA & ASUMI MUKATAKA
(JAPAN)
6TH EIJI & YUKIE ONO
(JAPAN)
6TH TAKAHIRO NAKAMURA & TAKAKO YAMAZAKI
(JAPAN)
7TH NAOKI & TOMOMI IEZUMI
(JAPAN)
7TH FRANK LUAN JIANG & SANDY ZHANG RU
(CHINA)

- AMATEUR-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST MASAYUKI ISHIHARA & MEGUMI SAITO
(JAPAN)
1ST MASAKI & CHIAKI SEKO
(JAPAN)
2ND TAKEO & KIRIKO WACHI
(JAPAN)
2ND MASAYUKI ISHIHARA & MEGUMI SAITO
(JAPAN)
3RD KAZUKI SUGAYA & IKUYO OZAKI
(JAPAN)
3RD TSUNEKI MASATANI & TAKAKO YAMADA
(JAPAN)
4TH HISAYUKI & SATOMI TOYAMA
(JAPAN)
4TH YOSHIKAZU JIMENJI & RYOKO YAMAZAKI
(JAPAN)
5TH ZHI AN WU & CEN ZHENG
(CHINA)
5TH YUKI NISHII & AZUSA HARUNA
(JAPAN)
6TH NAOHIRO OKUBO & RYOKO OKUNO
(JAPAN)
6TH AKIRA & MARI KAWASAKI
(JAPAN)
PROFESSIONAL AMATEUR
1ST MANABU ICHIKAWA & HISAKO OSHIMA 1ST YUTAKA & MIYUKI KUBOTA
2ND ATSUKI OMURA & MEGUMI WADA 2ND SHUICHI TANAKA & MASAYO KOBAYASHI
3RD KAZUFUMI USUI & MEGUMI ISHIJIMA 3RD MASAMITSU & JUNNA UKAI
4TH HIDEKI MASUDA & MARI MURAI 4TH TOSHIYUKI & MARI OTE
5TH KATSUYA & HIROMI TATEISHI 5TH KAZUHIKO NATSUMI & KYOKO YANAGIHORI
6TH TOSHIHARU NARITAKE & SAYURI NOBEMOTO 6TH HIDEHIKO & FUMIKO OAKI
7TH AKIRA ITO & YUKIKO MIYAMOTO
(JAPAN)
7TH NAOYA IGARASHI & ASUKA UEMURA
(JAPAN)
- PROFESSIONAL-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST SHINTARO YANAGIBASHI & KUMIKO ASAMI 1ST ATSUKI OMURA & MEGUMI WADA
2ND SEIJI TANIDO & EMI HAYANO 2ND TOSHIHIKO NAKAMURA & TOMOKO AOYAGI
3RD DAISUKE OKADA & JUNKO HISHIDA 3RD KOJI NISHIJIMA & ASUMI MUKATAKA
4TH NAOKI & TOMOMI IEZUMI 4TH TAKUO & IKUKO TSUKAMOTO
5TH TAKESHI & KUMI SASAYA 5TH HISASHI ICHIKAWA & MARIKO KODAMA
6TH TORU MAEDA & MISUZU EZAWA 6TH TAKAHIRO NAKAMURA & TAKAKO YAMAZAKI

- AMATEUR-
STANDARD SECTION LATIN AMERICAN SECTION
1ST KAZUKI SUGAYA & IKUYO OZAKI 1ST MASAKI & CHIAKI SEKO
2ND TAKEO & KIRIKO WACHI 2ND TSUNEKI MASATANI & TAKAKO YAMADA
3RD FUMIHIKO SAKURA & YURIKA MINE 3RD YUKI NISHII & AZUSA HARUNA
4TH NAOHIRO OKUBO & RYOKO OKUNO 4TH TAKASHI KAJIYA & MAI SHIMIZU
5TH AKIRA ITO & YUKIKO MIYAMOTO 5TH AKIRA & MARI KAWASAKI
6TH SHINTARO KAWAMURA & MAYO YAMAZAKI 6TH YOSHIKAZU JIMENJI & RYOKO YAMAZAKI
    7TH KAZUHIKO NATSUMI & KYOKO YANAGIHORI

Pagetop